Menu

Obchodní podmínky Jóga studia Krymská

Rezervaci na skupinovou lekci jógy je potřeba provést prostřednictvím rezervačního systému (www.jogakrymska.cz/rozvrh případně www.jogakrymska.cz/akce). Potvrzení o rezervaci obdrží klient obratem na svůj email uvedený v přihlašovacím formuláři. Lekce se uskuteční při minimálním počtu 1 přihlášený klient nejpozději 2 hodiny před lekcí, aby se stihl lektor dopravit do studia.

Cena jedné skupinové 60 min. lekce je 200 Kč, 75-90 min. 220 Kč. Cena individuální nebo firemní 60 min. lekce je 850 Kč. Je možné si předplatit 60 min. skupinové lekce - 6 lekcí za 1120 Kč, 10 lekcí za 1860 Kč, 75-90 min. lekce - 6 lekcí za 1230 Kč, 10 lekcí za 2050 Kč. Jógové kurzy, workshopy, pobyty a akce mají speciální ceny, vždy uvedené u konkrétní akci.

Jednotlivé lekce, soukromé i individuální, také předplatné (kredit) je možné uhradit  on-line platbou, bankovním převodem na účet 277 488 002 / 5500 nebo v hotovosti před lekcí ve studiu. Rezervace lekce s úhradou on-line či bankovním převodem má přednost před rezervací s platbou v hotovosti. Po potvrzení úhrady klient obdrží na svůj e-mail daňový doklad. V případě potřeby faktury, jako daňového dokladu, si klient v registračním formuláři vyplní údaje potřebné pro vystavení faktury. Platnost předplatného (kreditu) je 3 měsíce od jeho uhrazení. V případě nevyužití během 3 měsíců se uhrazené předplatné nevrací. Kredity je možné uplatnit pouze na lekce v daném časovém rozsahu lekcí. Kreditem je možné uhradit lekce za více než jednoho klienta. Klient platící hotově před lekcí v případě potřeby daňového dokladu požádá lektora o jeho vystavení případné zaslání na jeho e-mail.

Lekci jógy, masáž a pronájem je možné zaplatit on-line, bankovním převodem nebo v hotovosti. V sekci Rezervace vyberte požadovanou položku (lekci) a vyberte způsob platby.

Rezervaci je možné stornovat 24 hodin před začátkem lekce a rezervaci přesunout na jiný termín. Úhrada lekce se přepočítá na kredit, který je možné použít do 3 měsíců od zaplacení. Na pozdější storno (méně než 24 hodin před lekcí) nebude brán zřetel, platba, ani kredit se v tomto případě nevrací.

Klient rezervací lekce jógy potvrzuje, že si je plně vědom svého zdravotního stavu, je fyzicky a psychicky způsobilý účastnit se lekcí jógy. Pokud má jakákoliv zdravotní omezení, doporučujeme konzultovat vhodnost cvičení jógy s lékařem, a neprodleně o nich informovat instruktora/ku před začátkem lekce.

Klient uděluje souhlas Ing. Karin Pešlové, IČ: 70370338, se sídlem Krymská 238/18, 101 00 Praha 10, Vršovice (dále jen jako „Poskytovatel“), zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to konkrétně jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem registrace do Poskytovatelem provozovaného systému sloužícímu k přihlašování na jednotlivé cvičební lekce a akce provozované Poskytovatelem.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů poskytuje klient na dobu 10 let od poskytnutí tohoto souhlasu. Klient si je vědom toho, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů může vzít kdykoliv zpět, a to doručením takového oznámení o zpětvzetí souhlasu Poskytovateli na kontaktní či e-mailovou adresu. Klient bere na vědomí, že po Poskytovateli může požadovat podání informací o tom, jaké mé osobní údaje zpracovává, a to včetně vysvětlení důvodů tohoto zpracování, může vyžadovat opravu, aktualizaci či výmaz zpracovávaných osobních údajů.

Klient souhlasí s tím, aby vedle Poskytovatele zpracovával předané osobní údaje i poskytovatel softwaru Michal Hájek, IČ: 71673334, se sídlem Kukučínova 1148/4, 142 00, Praha 4 – Krč. Zároveň prohlašuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů Poskytovatele.

Provozovatel Jóga studio Krymská a www.jogakrymska.cz: Ing. Karin Pešlová, Krymská 4, 10100 Praha 10 IČ: 70370338 Studio je provozováno na adrese: Krymská 18, 10100 Praha 10

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %.